1 ડિસેમ્બરથી થશે ડિજિટલ રૂપિયાની શરૂઆત, જાણો કેવી રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાશે

Share this story

Digital rupee will be launched

  • આરબીઆઈ આ ડિજિટલ રૂપિયાને તે સંપ્રદાયમાં જારી કરશે, જે રીતે વર્તમાનમાં કાગળનું ચલણ અને સિક્કા જારી કરવામાં આવે છે. તેનું વિતરણ મધ્યસ્થીઓ દ્વારા કરવામાંવ આવશે. જેમાં બેંકો પણ સામેલ હશે.

1 ડિસેમ્બરના રોજ RBI રિટેલ વ્યાપાર માટે ડિજિટલ રૂપિયાની (Digital Rupees) તેની પ્રથમ પાયલોટ લોન્ચ કરશે. હજુ આરબીઆઈ આ પાયલોટ (pilot) ફક્ત ગ્રાહકો અને વેપારીઓના નજીકના ગ્રુપ અને પસંદગીના સ્થળો પર જ કામ કરશે. ઈ-રૂપિયો, ડિજિટલ ટોકનના રૂપમાં કામ કરશે. જેને લીગવ ટેન્ડર મળશે.

આરબીઆઈ આ ડિજિટલ રૂપિયાને તે સંપ્રદાયમાં જારી કરશે. જે વર્તમાનમાં કાગળનું ચલણ અને સિક્કા જારી કરવામાં આવે છે. તેનું વિતરણ મધ્યસ્થીઓ દ્વારા કરવામાંવ આવશે. જેમાં બેંકો પણ સામેલ હશે.

એક અહેવાલ અનુસાર સામાન્ય લોકો આમાં સામેલ બેંકો e રૂ.-R ડિજિટલ વોલેટ દ્વારા ઈ-રૂપીનો ઉપયોગ કરી શકશે. આ પેમેન્ટ મોબાઈલ અને બીજા ડિવાઈસ દ્વારા કરી શકાશે. આ રિટેલ પાયલોટ દ્વારા વ્યક્તિથી વ્યક્તિ અને વ્યક્તિથી વેપારીને ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકાશે. રોકડની જેમ જ ઈ-રુપિયો લોકોમાં વિશ્વાસ, સુરક્ષા અને સેટલમેન્ટની ભાવના સ્થાપિત કરશે.

ડિપોઝિટ પર નહિ મળે વ્યાજ :

રોકડની જેમ કોઈ પણ વ્યક્તિ તેને બેંકમાં ડિપોઝિટ કરીને વ્યાજ મેળવી શકશે નહિ સાથે જ આ રૂપિયાને અન્ય કોઈ પણ રુપિમાં બદલી શકાશે નહિ. પરંતુ તે વ્યક્તિને રોકડ જેટલી જ સ્વતંત્રતા આપશે.

શું છે ડિજિટલ રૂપિયો :

ઈ-રૂપિયા પર રિઝર્વ બેંકે કહ્યું હતું કે સીબીડીસી એટલે કે કેન્દ્રીય બેંક ડિજિટલ રૂપિયામાં જારી એક લીગલ ટેન્ડર કરન્સી હશે. તે ફિઅટ ચલણ જેવું જ હશે અને ફિઅટ ચલણની સાથે તેને બદલી શકાય છે. આ ચલણ માત્ર તેના સ્વરૂપની દ્રષ્ટિએ અલગ છે.

તમે તેને સરળ ભાષામાં સમજી શકો છો કે ભારતીય રૂપિયો અને સીબીડીસીમાં ડિજિટલ રૂપિયામાં કોઈ જ ફર્ક નથી. બ્લોકચેન સપોર્ટેડ વોલેટ દ્વારા ડિજિટલ ફિઅટ કરન્સી કે સીબીડીસીનું ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકાય છે.

આ પણ વાંચો :-