સફેદ ચંદનની ખેતી તમને બનાવશે કરોડપતિ, 1 કિલો લાકડાની કિંમત એટલી કે જાણીનો ચોંકી જશો !

Share this story

Cultivation of white sandalwood will make you a millionaire

  • ચંદનના છોડની સાથે વિકાસમાં તુવેર ઘણી સહાયક હોય છે. જો તમે ચંદનની ખેતીની સાથે તુવેરની ખેતી કરો છો. તો તેનાથી ચંદનને નાઈટ્રોજન મળે છે અને તેના સ્ટેમ અને મૂળના લાકડામાં સુગંધિત તેલનું પ્રમાણ વધી જાય છે.

દેશના ઘણા વિસ્તારમાં ખેડૂતો હવે પરંપરાગત ખેતીને (Traditional farming) છોડીને તે પાકો તરફ ઘ્યાન આપવા લાગ્યા છે. જેનું વેચાણ સારું થાય છે અને જેનો ભાવ પણ સારો મળે છે. ઉત્તર ભારતમાં (North India) ઘણા ખેડૂતો હવે સફેદ ચંદનની (White Sandalwood) ખેતી કરવા લાગ્યા છે.

સફેદ ચંદનની ખેતીની સાથે એક ખાસ વાત એ છે કે જો તેના છોડને વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર કરવામાં આવે તો તેનું વેચાણ ઊંચી કિંમતે થાય છે. તેનું 1 કિલો લાકડું 25થી 30 હજાર રૂપિયામાં વેચાય છે. જ્યારે એક ઝાડ જ તમને 6થી 7 લાખની કમાણી કરાવી શકે છે.

એક ઝાડ 15 વર્ષ પછી 7 લાખ રૂપિયામાં વેચાઈ શકે :

ચંદનના છોડને વૃક્ષ બનવામાં 12થી 15 વર્ષ લાગે છે. જો તમે પણ તમારા ખેતરમાં સફેદ ચંદનની ખેતી કરવા માંગો છો. તે તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે તમારું સફેદ ચંદનનું એક ઝાડ 15 વર્ષ પછી 7 લાખ રૂપિયામાં વેચાઈ શકે છે.

સફેદ ચંદનની ખેતી પૂરી ભારતમાં થઈ શકે છે. સફેદ ચંદનની ખેતી તે વિસ્તારોમાં કરવી જોઈએ જ્યાં, માટીનું પીએચ લેવલ 6થી 8.5 ની વચ્ચે હોય. જમીનમાં પાણી ભરાતુ ન હોય અને બરફ ન પડતો હોય. રેતાળ જમીનમાં ચંદનની ખેતી થઈ ન શકે. દેશના ઉત્તર વિસ્તારોમાં પણ ચંદનની ખેતી થઈ રહી છે.

ઉજ્જડ જમીન પર ખેતી :

સફેદ ચંદનની ખેતીની સાથે ખાસ વાત એ છે કે ઉજ્જડ જમીન પર પણ તેની ખેતી કરી શકાય છે. ચંદનના છોડને ઓછા પાણીની જરૂરત હોય છે. સફેદ ચંદનના વૃક્ષની ઉંચાઈ 18થી 25 ફુટ હોય છે. સફેદ ચંદનને વધવા માટે સહાયક છોડની જરૂર હોય છે. સફેદ ચંદન માટે સહાયક છોડ તુવેર હોઈ શકે છે.

એક વૃક્ષ પાંચ લાખનું :

ઘણા ખેડૂતોનું કહેવુ છે કે સફેદ ચંદનના છોડ વાવીને તેમની કમાણીમાં ઘણો વધારો થયો છે. સફેદ ચંદનના એક કિલ્લામાં 434 રોપાઓ છે. એક છોડ તમને 12-15 વર્ષ પછી ઓછામાં ઓછા 5 લાખ રૂપિયાની કમાણી કરાવી શકે છે.

આ પણ વાંચો :-