ગુજરાતમાં પહેલીવાર બની રહ્યો છે આવો રોડ : બેંગલુરુથી અમદાવાદ આવી ટેકનૉલોજી, ખાડા નહીં પડે તેવો દાવો 

Share this story

Such a road is being built for the first time in Gujarat

  • અમદાવાદમાં બેંગાલુરુની જેમ વ્હાઈટ ટોપિંગથી રોડ બનાવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી.

અમદાવાદમાં (Ahmedabad) AMC દ્વારા અદ્યતન ટેક્નોલોજીથી રોડ બનાવવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. મહત્વનું છે કે શહેરમાં પાયલોટ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત (Under the pilot project) વ્હાઈટ ટોપિંગથી ૩ રોડ બનાવાશે. જેના ભાગરૂપે હવે ગુરૂકુળ રોડ પર દોઢ કિલોમીટર સુધીનો વ્હાઈટ ટોપિંગથી (White topping) રોડ બનવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. જોકે મનપાનો દાવો છે કે ડામર રોડ કરતા વ્હાઈટ ટોપિંગ રોડનું આયુષ્ય લાંબુ હોય છે.

અમદાવાદમાં હાલ ગુજરાતનો પ્રથમ વ્હાઈટ ટોપિંગ રોડ બની રહ્યો છે. વાત જાણે એમ છે કે અમદાવાદમાં બેંગાલુરુની જેમ વ્હાઈટ ટોપિંગથી રોડ બનાવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. શહેરમાં પાયલોટ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત વ્હાઈટ ટોપિંગથી ૩ રોડ બનાવાશે. ગુરૂકુળ રોડ પર દોઢ કિલોમીટર સુધીનો વ્હાઈટ ટોપિંગથી રોડ બનવાનું શરૂ થઈ ગયું છે.

અમદાવાદમાં AMC દ્વારા અદ્યતન ટેક્નોલોજીથી રોડ બનાવવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. મહત્વનું છે કે, શહેરમાં પાયલોટ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત વ્હાઈટ ટોપિંગથી ૩ રોડ બનાવાશે. જેના ભાગરૂપે હવે ગુરૂકુળ રોડ પર દોઢ કિલોમીટર સુધીનો વ્હાઈટ ટોપિંગથી રોડ બનવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. જોકે મનપાનો દાવો છે કે, ડામર રોડ કરતા વ્હાઈટ ટોપિંગ રોડનું આયુષ્ય લાંબુ હોય છે.

અમદાવાદમાં હાલ ગુજરાતનો પ્રથમ વ્હાઈટ ટોપિંગ રોડ બની રહ્યો છે. વાત જાણે એમ છે કે, અમદાવાદમાં બેંગાલુરુની જેમ વ્હાઈટ ટોપિંગથી રોડ બનાવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. શહેરમાં પાયલોટ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત વ્હાઈટ ટોપિંગથી ૩ રોડ બનાવાશે.  ગુરૂકુળ રોડ પર દોઢ કિલોમીટર સુધીનો વ્હાઈટ ટોપિંગથી રોડ બનવાનું શરૂ થઈ ગયું છે.

વ્હાઇટ ટોપિંગ રોડની વિશેષતા :

  • રુટિંગ, માળખાકીય તિરાડો અને ખાડાઓને અટકાવે છે. સુરક્ષિત અને ઝડપી મુસાફરી પૂરી પાડે છે
  • ડામર અને કોંક્રિટ બંને રસ્તાઓ કરતા સસ્તો ખર્ચ.
  • કોંક્રિટ રસ્તાઓ માટેના ટર્ન અરાઉન્ડ સમય કરતાં વધુ ઝડપી.
  • વાહનોનું બ્રેકિંગ અંતર ઘટાડે.
  • વાઈટ ટોપિંગ રસ્તાઓ વરસાદ પછી ખૂબ ઝડપથી સુકાય છે.