સુરતમાં વિદ્યાર્થીઓનાં ભાવિ સાથે ચેડાં કરનારને માત્ર નામની સજા, નિરીક્ષકની ભૂલના કારણે VNSGUના 4 છાત્રોના બગડ્યા હતા 6 માસ

Share this story

In Surat, those who tampered with the

  • સુરતમાં વિદ્યાર્થીના ભવિષ્ય સાથે ચેડાં કરનાર નિરીક્ષકને માત્ર નામની સજા આપવામાં આવી છે. યુનિવર્સિટીના લો ડિપાર્ટમેન્ટના નિરીક્ષકને 4000 રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. મહત્વનું છે કે, LLM સેમ-2ની પરીક્ષામાં નિરીક્ષક વાયવાના માર્કસ મૂકવાનું ભૂલી જતાં વિદ્યાર્થી નાપાસ થયા હતા.

વિદ્યાર્થીઓના (Students) ભાવિ સાથે ચેડાં કરનારને માત્ર નામની સજા આપવામાં આવી છે. યુનિવર્સિટીએ (University) નિરીક્ષકને વિદ્યાર્થી દીઠ એક-એક હજારનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. એટલે કે નિરીક્ષકને (The observer) કુલ 4000 રૂપિયાનો દડ આપવામાં આવ્યો છે.

નિરીક્ષકની ભૂલના કારણે ચાર વિદ્યાર્થીઓ થયા હતા નાપાસ :

VNSGUના લો ડિપાર્ટમેન્ટમાં જૂન 2022માં LLM સેમ-2ની પરીક્ષા યોજાઈ હતી. જેમાં નિરીક્ષકની ભૂલના કારણે ચાર વિદ્યાર્થીઓ નાપાસ થયા હતા. જે બાદ યુનિવર્સિટીએ લો ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે લેખિતમાં ખુલાસો માંગ્યો હતો. જેના જવાબમાં ઈન્ટરનલ વાયવાના માર્કસ આપવાનું શરતચૂકથી નિરીક્ષકથી ભૂલાઇ ગયું હોવાની સ્પષ્ટતા કરાઈ હતી.

ભૂલ બાદ યુનિ.એ વિદ્યાર્થીઓના સુધાર્યા હતા પરિણામ : 

જે બાદ પરીક્ષા વિભાગે ઇન્ટરનલ વાયવા માર્કસ વધારવા માટે રજૂઆત કરતા યુનિવર્સિટીએ ચારેય વિદ્યાર્થીઓના ઈન્ટરનલ વાયવાના માર્કસ ઉમેરીને પરિણામ જાહેર કર્યું હતું.

જો કે નિરીક્ષકની આ ભૂલથી વિદ્યાર્થીઓના છ માસનો અભ્યાસ બગડ્યો હતો. એસીની બેઠકમાં ચર્ચા થયા બાદ આ ભૂલ કરનાર નિરીક્ષકને 4 હજારનો દંડ કરવા અને વધુમાં વધુ જે દંડ યુનિવર્સિટી નક્કી કરે તે ભરવાનો નિર્ણય કરાયો છે.

આ પણ વાંચો :-