તમારા ખિસ્સામાં પડેલો સિક્કો ભારતના કયા શહેરમાં બનેલો છે? આ રીતે જાણો

Share this story

The coin in your pocket was minted  

  • Identify the Coin with Mint Mark : ભારતમાં બનેલા સિક્કા ટંકશાળમાં બનાવવામાં આવે છે અને હાલમાં ભારતમાં કુલ 4 ટંકશાળ છે, જે નોઈડા, મુંબઈ, હૈદરાબાદ અને કોલકાતામાં આવેલી છે.

તમે ભારતમાં રહીને આજ સુધી સિક્કાનો ઘણી રીતે ઉપયોગ કર્યો હશે. આજના સમયમાં દેશભરમાં એક રૂપિયા, બે રૂપિયા, પાંચ રૂપિયા, દસ રૂપિયા અને વીસ રૂપિયાના સિક્કા ચાલી રહ્યા છે. પરંતુ શું તમે કોઈપણ સિક્કાને જોઈને કહી શકો છો કે તે સિક્કો ભારતના કયા શહેરમાં બનેલો છે? આજે અમે તમને જણાવીશું કે તમે કેવી રીતે જાણી શકો કે તમારા ખિસ્સામાં પડેલો સિક્કો ભારતના કયા શહેરમાં બનાવવામાં આવ્યો છે.

સૌથી પહેલા તમને જણાવી દઈએ કે ભારતમાં બનેલા સિક્કા ટંકશાળમાં બને છે. હવે તમે પૂછશો કે આ ટંકશાળ શું છે? આ સરકારી ફેક્ટરી છે. જ્યાં સરકારના આદેશ પર અને બજારની માંગને ધ્યાનમાં રાખીને સિક્કા બનાવવામાં આવે છે. હાલમાં સમગ્ર ભારતમાં કુલ 4 ટંકશાળ છે.

જે નોઈડા, મુંબઈ, હૈદરાબાદ અને કોલકાતામાં આવેલી છે. દરેક ટંકશાળમાં બનેલા સિક્કા પોતાની આગવી ઓળખ ધરાવે છે. આ સિક્કાઓ પર બનેલી ખાસ નિશાની જોઈને તમે સરળતાથી કહી શકો છો કે તે સિક્કો ભારતમાં કઈ ટંકશાળમાં બનાવવામાં આવ્યો છે.

No description available.

કયો સિક્કો કયા શહેરમાં બને છે તેની ઓળખ કેવી રીતે કરવી તે જાણો :

તમને જણાવી દઈએ કે દરેક સિક્કા પર વર્ષ લખેલું એક ખાસ પ્રકારનું નિશાન હોય છે. જેને જોઈને તમે જાણી શકો છો કે તે સિક્કો ભારતના કયા શહેરમાં કે ટંકશાળમાં બનાવવામાં આવ્યો છે.

1. જે સિક્કા પર ડોટનું નિશાન બનેલું છે. તે સિક્કો નોઈડાની ટંકશાળમાં બનાવવામાં આવ્યો છે.

2. એ જ રીતે જે સિક્કાની નીચે ડાયમંડનો આકાર બનાવવામાં આવે છે. તે સિક્કો મુંબઈની ટંકશાળમાં બનાવવામાં આવ્યો છે.

3. હવે એ જ રીતે જે સિક્કા પર તમને સ્ટારનો આકાર દેખાય છે. તો તમે સમજી શકો છો કે સિક્કો હૈદરાબાદની ટંકશાળમાં બનાવવામાં આવ્યો હતો.

4. હવે જે સિક્કા પર તમને કોઈ નિશાન કે આકાર દેખાતો નથી. તો તમે તરત જ સમજી શકશો કે તે સિક્કો કોલકાતામાં બનાવવામાં આવ્યો છે.

આ પણ વાંચો :-