સુરતમાં બિન હથીયારી ૪૧ પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટરની આંતરિક બદલી

Share this story

સુરતમાં બિન હથીયારી ૪૧ પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટરની આંતરિક બદલી કરવામાં આવી છે. વહીવટી કારણોસર સુરત કમિશ્નર દ્વારા આ પગલું ભરવામાં આવ્યું છે. એસ.આર.વેકરીયાના II PI પુણા પોલીસ સ્ટેશનથી સારોલી પોલીસ સ્ટેશન, એચ.એસ.આચાર્યની ટ્રાફિક શાખાથી ગોડાદરા પોલીસ સ્ટેશન, એચ.એમ. ચૌહાણની ટ્રાફિક શાખાથી મહિધરપુરા પોલીસ સ્ટેશન, કે. ડી. જાડેજાની લીવ રિઝર્વ કંટ્રોલથી સલાબતપુરા પોલીસ સ્ટેશન, એન. એમ. ચૌધરીની ટ્રાફિક શાખાથી લાલગેટ પોલીસ સ્ટેશન, વાય.બી. ગોહિલની વિશેષ શાખાથી સીંગણપોર પોલીસ સ્ટેશન, જી.એમ. હડીયાની સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનથી અઠવાલાઈન્સ પોલીસ સ્ટેશન, જે. આઈ. પટેલની ટ્રાફિક શાખાથી વેસુ પોલીસ સ્ટેશન, બી. આર. રબારીની સલાબતપુરા પોલીસ સ્ટેશનથી ખટોદરા પોલીસ સ્ટેશન, એન. એચ. બ્રહ્મભટ્ટની વિશેષશાખાથી અલથાણ પોલીસ સ્ટેશન, એચ.એમ.ગઢવીની ભેસ્તાન પોલીસ સ્ટેશનથી પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશન બદલી કરવામાં આવી છે.

રાંદેર પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઇ એ સોનાની એસ.ઓ.જી પીઆઈ તરીકે નિમણૂક કરી છે. અમરોલી પોલીસ સ્ટેશનના સેકન્ડ પી આઈ એચ બી પટેલની વરાછા પોલીસ સ્ટેશનના સેકન્ડ પીઆઇ તરીકે નિમણૂક કરી છે. ચોક બજાર પોલીસ સ્ટેશનના સેકન્ડ પીઆઇ સી એસ ધોકાડવાની ટ્રાફિક શાખામાં બદલી કરી દીધી છે. સરથાણા પોલીસ સ્ટેશનના સેકન્ડ પી આઈ કે એ ચાવડા ની ટ્રાફિક શાખામાં બદલી કરી છે. ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનના સેકન્ડ પી.આઇ ડી ડી ચૌહાણ નીટ્રાફિક શાખામાં બદલી કરી છે. ઉતરાણ પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઇ. એ ડી મહંતની આઈયુસીએડબલ્યુમાં બદલી કરી છે.

જહાંગીરપુરા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ પી ડી પરમારની કંટ્રોલ રૂમમાં બદલી કરી છે. જ્યારે હજીરા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઇ જી એસ પટેલની ટ્રાફિક શાખામાં બદલી કરી છે. સચિન પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઇ આર આર દેસાઈની સાઇબર ક્રાઇમમાં બદલી કરી છે. જ્યારે પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઇ એન કે કામલિયાની સ્પેશિયલ બ્રાન્ચમાં બદલી કરી છે.  જ્યારે અલથાણ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઇ એન કે ડામોરની ટ્રાફિક શાખામાં બદલી કરી છે. મહીધરપુરા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઇ જે બી ચૌધરીની એરપોર્ટ ઈમીગ્રેશનમાં બદલી કરી છે.  ગોડાદરા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઇ જે સી જાદવની સેકન્ડ પીઆઈ પુણા પોલીસ સ્ટેશન તરીકે બદલી કરી છે. ટ્રાફિકના પી આઈ મીનાબા ઝાલાની સરથાણા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઇ તરીકે બદલી કરી છે. અમરોલી પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઇ જે બી વનારની સિનિયર પીઆઇ અમરોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં બદલી કરી છે.  ભેસ્તાન પોલીસ સ્ટેશનના એચએમ ગઢવીની પાંડેસરા પીઆઇ તરીકે બદલી કરી છે.

આ પણ વાંચો :-