પગનો આકાર ખોલે છે વ્યક્તિના સ્વભાવનો રાઝ, આ રીતે મેળવો જાણકારી

Share this story

The shape of the feet reveals

  • સામુદ્રિક શાસ્ત્ર અનુસાર પગના આકારના 4 પ્રકાર છે. સ્ટ્રેચ્ડ ફુટ, રોમન ફુટ, ગ્રીક ફુટ, સ્ક્વેર ફુટ. પગનો આકાર વ્યક્તિની ઘણી વિશેષતાઓની ઓળખ કરાવે છે અને તેના સ્વભાવ વિશે પણ જણાવે છે.

કહેવાય છે કે ચહેરા પર મનની લાગણીઓ ઉભરી આવે છે. વ્યક્તિના હાવભાવ (Gesture) પરથી તેનું વ્યક્તિત્વ જાણી શકાય છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે તમારા પગનો આકાર પણ તમારા વ્યક્તિત્વ વિશે જણાવી શકે છે? સામુદ્રિક શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ છે કે શારીરિક અંગો પણ આપણા વ્યક્તિત્વ વિશે ઘણું કહી શકે છે.

આપણા બધાના પગ અને અંગૂઠાના કદ અલગ અલગ હોય છે. પગનો આકાર વ્યક્તિની ઘણી વિશેષતાઓને ઓળખે છે અને તેના સ્વભાવ વિશે પણ જણાવે છે. સામુદ્રિક શાસ્ત્ર અનુસાર પગના આકાર 4 પ્રકારના હોય છે. સ્ટ્રેચ્ડ ફુટ, રોમન ફુટ, ગ્રીક ફુટ, સ્ક્વેર ફુટ. ચાલો જાણીએ કે પગના આકારનો વ્યક્તિત્વ સાથે કેવો સંબંધ છે ?

સ્ક્વેર ફુટ :

સ્ક્વેર ફુટમાં, વ્યક્તિના પગની તમામ આંગળીઓ એક સીધી રેખામાં હોય છે. તેને ખેડૂત પગ પણ કહેવામાં આવે છે. આવા પગ ધરાવતા લોકો ખૂબ જ વિશ્લેષણાત્મક હોય છે. તેઓ કોઈપણ બાબતના તમામ પાસાઓની તપાસ કરવાનું પસંદ કરે છે. આવી વ્યક્તિઓ ખૂબ જ શાંત અને સ્થાયી સ્વભાવના હોય છે. કોઈપણ સરળતાથી તેમના પર વિશ્વાસ કરી શકે છે.

ગ્રીક ફૂટ :

ગ્રીક ફૂટમાં વ્યક્તિના અંગૂઠાની બાજુની આંગળી અંગૂઠા કરતાં મોટી હોય છે. આવી વ્યક્તિઓ સર્જનાત્મક હોય છે, જે નવા વિચારો સાથે આગળ આવે છે. આવા લોકો કોઈપણ પડકાર માટે હંમેશા તૈયાર હોય છે.

સ્ટ્રેચ્ડ ફૂટ :

સ્ટ્રેચ્ડ ફૂટમાં વ્યક્તિના પગની બધી આંગળીઓ ઘટતા ક્રમમાં હોય છે. જેમ કે સૌથી લાંબો અંગૂઠો, ત્યારબાદ આંગળીઓ અને સૌથી નાની આંગળી સૌથી નાની હોય છે. આવી વ્યક્તિઓ પ્રાઈવેટ હોય છે. જેઓ પોતાની વસ્તુઓ અન્ય લોકો સાથે ઓછી શેર કરે છે. તેઓ લોકો સાથે ગાઢ સંબંધ કરવાનું પણ પસંદ કરતા નથી.

આ પણ વાંચો :-