વેપારીએ PM મોદીને પોક લગાવી : રડતા રડતા ટામેટાને આપી જીવનમાંથી વિદાય

Share this story
  • ટામેટાના ભાવોને લઈને જામનગરના એક વેપારીએ અનોખો વિરોધ કર્યો છે. રડતા રડતા મોદીને પોકારીને તેમણે પાણી સાથે રોટલી ખાધી, ટામેટાંનો હાર, ટામેટાંનો તાજ પહેર્યો અને મોંઘા ટામેટાંને વિદાય આપી હતી.

જામનગરના એક વેપારીએ ટામેટાંની સતત વધી રહેલી કિંમત સામે અનોખો વિરોધ કર્યો હતો. રડતા રડતા મોદીને પોક લગાવી મોંઘા ટામેટાંને જીંદગીમાંથી જ વિદાય આપી દીધી હતી.

મોંઘા ટામેટાનો બનાવ્યો નેકલેસ :

સામાન્ય માણસના જીવનમાં ટામેટા એકમાત્ર એવી વસ્તુ છે જે તેના ભોજનમાં સ્વાદ જાળવી રાખે છે. જે રીતે ટામેટાં મોંઘા થઈ રહ્યા છે, સામાન્ય માણસના જીવનમાંથી તેનો સ્વાદ ગાયબ થઈ રહ્યો છે. જામનગરમાં રહેતા નિમેશ સિમરીયા નામના એક વેપારીએ ટામેટાંનો વિરોધ કરવાની ખૂબ જ અલગ રીત અપનાવી છે જે મોંઘા થઈ રહ્યા છે.

નિમેશે મોંઘા દાગીના પર મોંઘા ટામેટાંનો નેકલેસ બનાવ્યો અને ગળામાં પહેર્યો હતો. પાણી સાથે રોટલી ખાતી વખતે વડાપ્રધાન મોદીને ફોન કરીને કહ્યું કે, કેવી રીતે તેમની થાળીમાંથી ટામેટાં ગાયબ થઈ ગયા છે અને તેઓ પાણી સાથે રોટલી ખાય છે. તેણે કાંટાના તાજ વાળા ટામેટાંનો તાજ બનાવી માથે પહેર્યો હતો. પોતાની બાઇકને કફનથી ઢાંકીને તેણે સંદેશો આપ્યો કે પેટ્રોલ અને ટામેટાં બંને ખૂબ મોંઘા થઈ ગયા છે. તો બાઈક પૂછે છે કે શું પેટ્રોલ પીવું કે ટામેટાંનો જ્યૂસ?

લાલ લાલ ટામેટા લોકોના ગાલને લાલ કરે છે. હવે મને વિદાય આપો. હું હવે ગરીબોને થાળીમાં સાથ આપી શકતો નથી. ઓ મોદી મામા, મારા શાકભાજીમાંથી ટામેટા ગાયબ થઈ ગયા જેવા વિરોધ દર્શાવવા નિવેદનો લખીને પ્રદર્શિત કર્યા છે.

આ પણ વાંચો :-