હંમેશા આ પુરાવો સાથે રાખજો નહિતર 10,000 રૂપિયાનો દંડ ભરવો પડી શકે છે 

Share this story

Always keep this proof

  • PUC પ્રમાણપત્ર એક વર્ષથી જૂના વાહનો માટે માન્ય છે. કોઈપણ નવા વાહનને એક વર્ષ માટે પ્રદૂષણ પરીક્ષણમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવે છે. PUC જાળવવામાં નિષ્ફળતા 10,000 રૂપિયાનો દંડ વસૂલ કરી શકે છે.

કેન્દ્રીય મોટર વાહન (Central motor vehicle) નિયમો 1989 હેઠળ ભારત સરકારે PUC (અંડર પોલ્યુશન કંટ્રોલ) પ્રમાણપત્ર ફરજિયાત બનાવ્યું છે. નોંધણી પ્રમાણપત્ર, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ અને વીમા પોલિસીની જેમ આ PUC પ્રમાણપત્ર તમામ વાહનો માટે ફરજિયાત છે પછી તે ફોર વ્હીલર હોય કે ટુ વ્હીલર.

PUC પ્રમાણપત્ર એક વર્ષથી જૂના વાહનો માટે માન્ય છે. કોઈપણ નવા વાહનને એક વર્ષ માટે પ્રદૂષણ પરીક્ષણમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવે છે. PUC જાળવવામાં નિષ્ફળતા 10,000 રૂપિયાનો દંડ વસૂલ કરી શકે છે. આ દસ્તાવેજના મહત્વને ધ્યાનમાં રાખીને, અમે PUC પ્રમાણપત્ર કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું તે સમજાવીએ છીએ.

PUC પ્રમાણપત્ર શું છે ?

પેટ્રોલ અથવા ડીઝલ પર ચાલતા વાહનો સળગતા વાયુઓના સ્વરૂપમાં ધુમાડો છોડે છે. જેમાં CO2, NOx જેવા હાનિકારક વાયુઓનો સમાવેશ થાય છે. તે દરેક માટે હાનિકારક હોઈ શકે છે. PUC (પોલ્યુશન અંડર કંટ્રોલ) પ્રમાણપત્ર અથવા વાહન પ્રદૂષણ પ્રમાણપત્ર એ અધિકૃત પ્રદૂષણ પરીક્ષણ કેન્દ્રો દ્વારા જારી કરાયેલ દસ્તાવેજ છે. જે વાહનમાંથી ઉત્સર્જનનું સ્તર દર્શાવે છે. આ કેન્દ્રો વાહનના ઉત્સર્જનનું પરીક્ષણ કર્યા પછી અને આ ઉત્સર્જન સરકાર દ્વારા નિર્દિષ્ટ સ્વીકાર્ય ધોરણોની અંદર છે તેની ખાતરી કર્યા પછી આ પ્રમાણપત્ર જારી કરે છે.

PUC પ્રમાણપત્ર આ રીતે બનાવી શકાય છે :

તમે સરકારી અધિકૃત પીયુસી કેન્દ્રો અને આરટીઓ જેવી અધિકૃત સંસ્થાઓ પાસેથી ઑનલાઇન અથવા ઑફલાઇન બનાવેલ માન્ય PUC પ્રમાણપત્ર મેળવી શકો છો. તમે તમારું PUC પ્રમાણપત્ર ઑફલાઇન અથવા ઑનલાઇન પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

તમે આ રીતે PUC પ્રમાણપત્ર ઑનલાઇન ડાઉનલોડ કરી શકો છો :

સૌથી પહેલા તમારી કારને નજીકના PUC સેન્ટર પર લઈ જાઓ અને તેની તપાસ કરાવો. PUC ઓપરેટર એક્ઝોસ્ટ પાઇપનું નિરીક્ષણ કરશે અને વાહનનું ઉત્સર્જન સ્તર નક્કી કરશે. સેવા શરૂ કરવા માટે PUC કેન્દ્રને ચૂકવણી કરો. આ પછી, તમે પરિવહન સેવાની વેબસાઇટ પર જાઓ, જ્યાં તમે PUC પ્રમાણપત્રનું સ્ટેટસ ઓનલાઈન ચેક કરી શકો છો અને તેની ફોટો કોપી પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

આ પણ વાંચો :-