રાજ્યમાં બે દિવસ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી, જાણો કયા કયા વિસ્તારોમાં વરસશે સાંબેલાધાર

Share this story

Heavy to very heavy rain forecast

  •  પાંચમી તારીખે એટલે આજે રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, બોટાદ, વલસાડમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ સાથે કચ્છ, જામનદર, અરરેલી, ગીર, સોમનાથ, ભાવનગર, આણંદ, ભરૂચ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, પંચમહાલ, ખેડા, દાહોદ અને અમદાવાદમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.

રાજ્યમાં (Gujarat weather) ફરીથી 48 કલાક ભારેથી અતિભારે (Heavy to very heavy) વરસાદની આગાહી (weather forecast) કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગના ડો. મનોરમા મોહન્તીએ (Manorama Mohanty) રાજ્યના હવામાન (Weather forecast) અંગે આગાહી કરી છે. તેમણે જ્ણાવ્યું છે કે રાજ્યમાં 48 કલાકમાં કેટલીક જગ્યાઓ પર ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે.

દક્ષિણ, મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે. ગુજરાતમાં આવતા 24 કલાકમાં રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, બોટાદના અનેક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે.

પાંચમી તારીખે રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, બોટાદ, વલસાડમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ સાથે કચ્છ. જામનદર, અરવલ્લી, ગીર, સોમનાથ, ભાવનગર, આણંદ, ભરૂચ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, પંચમહાલ, ખેડા, દાહોદ અને અમદાવાદમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.

છઠ્ઠી તારીખે રાજ્યમાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહીની શક્યતા નથી. પરંતુ કચ્છ, રાજકોટ, અમરેલી, જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ, નવસારી, વલસાડ, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહિસાગરના અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. સાતમી તારીખે પોરબંદર, જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે.

જુઓ વિડીયો : ગુજરાતના ખેડૂતો હવે ડ્રોનથી દવાનો કરી શકશે છંટકાવ, સરકાર

આઠમી તારીખે જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ નવસારી વલસાડ ડાંગમાં અતિભારેથી ભારે વરસાદ થવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ સાથે પોરબંદર, અમરેલી, બોટાદ, ભાવનગર, અમદાવાદ, ખેડા, આણંદ, ભરૂ, સુરત, તાપીમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે.

નવમી તારીખે સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, અમરેલી, ભાવનગર, પંચમહાલ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. જ્યારે મોરબી, રાજકોટ, ગીર સોમનાથ, અમદાવાદ, ખેડા, આણંદ, ભરૂચ, મહિસાગર, દાહોદમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો :-