ગુજરાતમાં APMCના વાઈસ ચેરમેન સહિત ૬ વેપારીઓની ઘરે GSTના દરોડા

Share this story

ગુજરાતના ઊંઝામાં APMCના વાઈસ ચેરમેન સહિત છ વેપારીઓને ત્યાં GSTના દરોડા પડ્યા છે. જેમાં વેપારીઓ અને ટ્રાન્સપોર્ટરોમાં ફ્ફ્ડાટ વ્યાપી ગયો છે. અમદાવાદની ફ્લાઈંગ સ્ક્વોડ, મહેસાણાના GST અધિકારીના દરોડામાં છ વેપારી પેઢીઓ માલમાં ભેળસેળ કરતી હોવાની આશંકાથી તપાસ શરૂ કરાઇ છે.

ઊંઝા સૈનિક ટ્રાન્સપોર્ટની ગાડી અમીરગઢ ચેકપોસ્ટ પર અમદાવાદ ફ્લાઇંગ સ્કોડ સ્ટેટ GST અધિકારીઓએ માલના બિલો ચેક કરતાં તેમને વાંધાજનક લાગતાં ગાડી ડિટેઇન કરી ઊંઝા ખાતે સૈનિક ટ્રાન્સપોર્ટ, મહાશક્તિ ટ્રાન્સપોર્ટ અને ઊંઝા એપીએમસીના વાઈસ ચેરમેન અરવિંદ પટેલ સહિત ૬ જેટલા વેપારીઓના ત્યાં GST અધિકારીઓ દ્વારા તપાસનો ધમધમાટ ચાલુ કરતાં વેપારીઓ અને ટ્રાન્સપોર્ટરોમાં ફ્ફ્ડાટ વ્યાપી ગયો છે.

અમદાવાદ ફ્લાઇંગ સ્કોડ સ્ટેટ GST અધિકારીઓ દ્વારા ઊંઝાની સૈનિક ટ્રાન્સપોર્ટની અમીરગઢ ચેકપોસ્ટ પર બીલો ચેક કરતો ટ્રાન્સપોર્ટમાં ભરેલા ટ્રાન્સપોર્ટ માલિક સહિત ૬ જેટલા વેપારીઓના માલના બિલોમા વાધા જનક લાગતા અધિકારીઓ દ્વારા ઊંઝા શહેરમાં જય વિજય સોસાયટી રોડ પર આવેલ સૈનિક ટ્રાન્સપોર્ટ, મહાશક્તિ ટ્રાન્સપોર્ટ, તેમજ ઊંઝા એપીએમસીના વાઇસ ચેરમેન અરવિંદ પટેલ સહિત ૬ જેટલી વેપારી પેઢીઓ પર દરોડા પાડી તપાસ શરૂ કરી છે.