ફ્રી ક્રેડિટ કાર્ડની લાલચમાં આવ્યા પહેલા જાણી લો કેટલા હોય છે હિડન ચાર્જિસ, જાણો સંપૂર્ણ ડિટેલ્સ

Share this story

Find out before you fall into the trap of free credit cards

  • આજકાલ બેંકો અને ઘણી નાણાકીય કંપનીઓના અધિકારીઓ લોકોને ફોન કરીને વિવિધ પ્રકારની ક્રેડિટ કાર્ડ ઓફરો આપતા રહે છે. પરંતુ કોઈપણ પ્રકારના ક્રેડિટ કાર્ડ માટે અરજી કરતા પહેલા તમારે તેના પર વસૂલવામાં આવતા તમામ ચાર્જ વિશે જાણવું જોઈએ.

બદલાતા સમય સાથે ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ ખૂબ જ ઝડપથી વધ્યો છે. આજકાલ બેંકો અને ઘણી નાણાકીય કંપનીઓના અધિકારીઓ લોકોને ફોન કરીને વિવિધ પ્રકારની ક્રેડિટ કાર્ડ ઓફરો આપતા રહે છે. પરંતુ કોઈપણ પ્રકારના ક્રેડિટ કાર્ડ માટે અરજી કરતા પહેલા તમારે તેના પર વસૂલવામાં આવતા તમામ ચાર્જ વિશે જાણવું જોઈએ. અમે તમને બેંકો અને નાણાકીય કંપનીઓ દ્વારા ક્રેડિટ કાર્ડ પર વસૂલવામાં આવતા વિવિધ પ્રકારના ચાર્જીસ વિશે જણાવીએ છીએ.

ચુકવવી પડે છે ક્રેડિટ કાર્ડની ફી :

જો તમે ફ્રી ક્રેડિટ કાર્ડ ઓફર હેઠળ ક્રેડિટ કાર્ડ ખરીદો છો. તો આવી સ્થિતિમાં તમને ક્રેડિટ કાર્ડ પર ફક્ત એક વર્ષ સુધી ડિસ્કાઉન્ટ મળે છે. આ પછી તમારે દર વર્ષે 500 રૂપિયાથી 3,000 રૂપિયા સુધીની વાર્ષિક ક્રેડિટ કાર્ડની વાર્ષિક ફી ચૂકવવી પડશે.

ડુપ્લીકેટ સ્ટેટમેન્ટ માટે લાગે છે ચાર્જ  :

જો તમને ક્રેડિટ કાર્ડનું ડુપ્લીકેટ સ્ટેટમેન્ટ જાહેર કરાવવું છે તો આવી સ્થિતિમાં તમારે તેના માટે અલગ અલગ ચાર્જ આપવા પડશે. તમે તેને સારી રીતે જરૂર ચેક કરી  લો.

વીસા અને માસ્ટર્ડ કાર્ડના ઉપયોગનો ચાર્જ :

તેની સાથે જ તમારે જો ક્રેડિટ કાર્ડનું VISA અથવા Master કાર્ડનો ઉપયોગ કરી તેને વિદેશી કરન્સીથી ભારતીય કરન્સીમાં બદલવાનું છે તો આવી સ્થિતિમાં તમારે એક નક્કી ટકા ફી આપવાની રહેશે. આ ફીની તપાસ તમે જરૂર કરી લો.

કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન પર ચાર્જ  :