ગુજરાત વિધાનસભા પેટા ચૂંટણીમાં જીતેલા પાંચ ધારાસભ્યોએ લીધા શપથ

લોકસભા ચૂંટણીની સાથે ગુજરાત વિધાનસભાની પાંચ બેઠકોની પણ પેટાચૂંટણી થઈ હતી. આ તમામ બેઠક પર ભાજપની જીત થઈ છે. ત્યારે […]