કેનેડામાં ૨૮ વર્ષના ભારતીય યુવાનની હત્યા, પોલીસને ટારગેટ કિલિંગની શંકા

કેનેડામાં ભારતીયોની સંખ્યા જેમ જેમ વધતી જાય છે તેમ તેમ ભારતીયોને લગતા ક્રાઈમ પણ વધી રહ્યા છે. ઘણી વખત ક્રાઈમમાં […]