આઈસ્ક્રીમમાંથી માનવ આંગળી મળવાનો મામલો, FSSAIએ આઈસ્ક્રીમ કંપનીનું લાયસન્સ રદ કર્યું

મહારાષ્ટ્રના પૂણેમાં આઈસ્ક્રીમમાંથી માનવ આંગળી મળવાનો મામલો સામે આવ્યો હતો. ત્યારે હવે માહિતી મળી રહી છે કે, FSSAI પશ્ચિમ પ્રદેશ […]

મુંબઈમાં આઈસ્ક્રીમ ખાતા ખાતા એવું તે શું નીકળયું કે લોકો ચોંકી ગયા

મુંબઈના મલાડ વિસ્તારમાંથી એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. અહીં એક વ્યક્તિએ ઓનલાઈન આઈસ્ક્રીમ ઓર્ડર કર્યો હતો, જેમાંથી એક આંગળી […]