કુરિયર કંપનીના જ કર્મચારીઓએ ચોરી કરી આગ લગાવી પણ પકડાઈ ગયા

સુરતના ઉધના વિસ્તારમાં બ્લુ ડાર્ટ પાર્સલ સર્વિસ સેન્ટરની ઓફિસમાં ચોરી કરી પકડાઈ નહીં જવાય અને ચોરીનો માલ આગમાં રાખ થઈ […]