હોટલમાં ચાલતો હતો દેહવ્યાપાર, અનેક યુગલો મળ્યા આપત્તિજનક સ્થિતિમાં !

Share this story

Prostitution was going

  • હોટલના રૂમમાં યુવતીઓ કઢંગી સ્થિતિમાં હતી. પોલીસે હોટલના દરેક રૂમની તપાસ કરી, હોટલના રૂમમાંથી 14 યુવતીઓ અને 20 યુવકોને કસ્ટડીમાં લીધા