ગુજરાતમાં અનેક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ, અંબાલાલ પટેલની આગાહી

ગુજરાતમાં ચોમાસુ હવે ખૂબ જ નજીક આવી રહ્યું છે. મુંબઈમાં ચોમાસુ પહોંચી ગયું છે અને ગુરૂવારે ઘણાં વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસ્યો […]