સુરતમાં રસ્તા વચ્ચે નડતરરૂપ પૌરાણિક મંદિરોને નોટિસ અપાતા બજરંગ દળ કર્યો વિરોધ

સુરત સહિત સમગ્ર ગુજરાતના રસ્તા પરના ધાર્મિક સ્થળો હટાવવા માટેની સૂચના આપી છે. ત્યારબાદ સુરત શહેરમાં જાહેર સ્થળોના ધાર્મિક દબાણ […]