કંટ્રોલ રૂમમાં બેઠાં બેઠાં પોલીસ કરે છે ટ્રાફિક કંટ્રોલ, ઝીબ્રા ક્રોસિંગ પાછળ વાહનો રાખવાનો નવી પ્રયોગ

સુરત શહેર પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગહલૌતે ચાર્જ સંભાળ્યા બાદ શહેરની ટ્રાફિક વ્યવસ્થાને સુધારવાના કાર્યને પ્રાથમિકતાથી હાથ પર લીધું છે. સુરત […]