રિયાસી બસ હુમલામાં આતંકવાદીનો સ્કેચ જારી કરીને ૨૦ લાખનું ઈનામ રાખ્યું

જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસે મંગળવારે રિયાસી જિલ્લામાં પેસેન્જર બસ પર હુમલામાં સામેલ આતંકવાદીનો સ્કેચ બહાર પાડ્યો અને તેના વિશે માહિતી […]