મણિપુરમાં મુખ્યમંત્રીના સુરક્ષાર્મીઓ પર હુમલો! એક જવાન ઘાયલ

મણિપુરમાં શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓએ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી એન. બિરેન સિંહના સુરક્ષા કાફલા પર ઓચિંતો હુમલો કરીને હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. આ હુમલામાં […]