ઉત્તરાખંડના ઉત્તરકાશીમાં ટ્રેકિંગ ટીમના ૪ સભ્યોના મોત, રેસ્ક્યુ ઓપરેશન ચાલુ

ઉત્તરાખંડના ઉત્તરકાશી પાસે આવેલા સહસ્ત્ર તાલ જઈ રહેલી ૨૨ સભ્યોની ટ્રેકિંગ ટીમ ખરાબ હવામાનની ચપેટમાં આવી ગઈ હતી, જેના કારને […]