દક્ષિણ ગુજરાત સહિત આ જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી

ગુજરાતના જાણીતા હવામાનશાસ્ત્રી અને આગાહી કાર અંબાલાલ પટેલે હાલમાં જ વરસાદ પર અપેડેટ આપ્યુ છે. અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરતાં કહ્યું કે, […]