નરેન્દ્ર મોદી સરકારની વાપસી સાથે શેરબજારમાં તેજી, સેન્સેક્સ પ્રથમ વખત ૭૭ હજારને પાર

દેશમાં એનડીએ સરકાર સત્તામાં આવી છે અને પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ સતત ત્રીજી વખત વડાપ્રધાન તરીકે શપથ લીધા છે. સાથે શેરબજારે […]