પેમા ખાંડુએ અરુણાચલ પ્રદેશના CM તરીકે શપથ લીધા, અમિત શાહ અને જેપી નડ્ડા રહ્યાં હાજર

પેમાં ખાંડુએ આજે સતત ત્રીજી વખત અરુણાચલ પ્રદેશના CM તરીકે શપથ લીધા છે અને આ સાથે ચૌના મીને પણ અરુણાચલ […]