સુરત ખાતે રાજ્ય કક્ષાની ‘ડિઝાઇન સ્પાર્ક’ મીટઅપ યોજાઇ

ગુજરાતમાં ડિઝાઇનિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીનું ક્લચરને નવી રાહ આપી ઇનોવેશન્સ સાથે AIનો સુચારુ ઉપયોગ કરવાના ઉદેશ્ય સાથે રેડ & વ્હાઇટ મલ્ટીમીડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ […]