સાંસદ રામ મોકરિયા પણ બન્યા ભષ્ટાચાર અધિકારીઓની લાલચનો ભોગ !

રાજકોટના સાંસદ રામ મોકરિયા પાસેથી ફાયર અધિકારીએ રૂપિયા લીધા હોવાની ચર્ચા થઇ રહી છે. ફાયર ઓફિસર ભીખા ઠેબાએ રામ મોકરિયા […]