ભારતીય વિદ્યાર્થિની અમેરિકામાં લાપતા, કેલિફોર્નિયા પોલીસે લોકોની માગી મદદ

અમેરિકા ભણવા ગયેલા ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થિનીઓની હત્યા અને લાપતા થવાની ઘટના અટકવાનું નામ નથી લેતી. ગયા અઠવાડિયે કેલિફોર્નિયામાં ૨૩ […]