લોકસભા ચૂંટણી બાદ મણિપુરમાં ફરી ભડકી હિંસા! સ્થાનિક લોકોના ઘર બાળી નાખ્યા

મણિપુરના જીરીબામ જિલ્લામાં ઉગ્રવાદીઓ દ્વારા એક વૃદ્ધ વ્યક્તિની હત્યા કરવામાં આવી છે. જેના કારણે ત્યાં ફાટી નીકળેલી હિંસા બાદ મૈતેઈ […]