વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ખેડૂતો માટે લીધો નિર્ણય, ૯.૩ લાખ બનશે લાભાર્થી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ત્રીજી વખત વડાપ્રધાન પદ સંભાળ્યું છે. પીએમ પદ સંભાળ્યા બાદ નરેન્દ્ર મોદીએ સૌથી પહેલા પીએમ કિસાન સંબંધિત […]