સુરતમાં ડિમોલેશન કરવા ગયેલી મનપા ટિમને ભાજપ કોર્પોરેટરના પુત્રએ ધમકાવ્યા

સુરત મહાનગરપાલિકામાં ભાજપનું શાસન છે. ત્યારે ભાજપના કોર્પોરેટર કરતાં પણ તેમના પરિવારના સભ્યોમાં વધારે પાવર આવી ગયો હોય તેવું સામે […]