સુરતમાં આઈસક્રીમ, ભજીયા સહિત ૯ વેપારીઓ પર GSTના દરોડા

સુરત શહેરમાં આઈસક્રીમ વિક્રેતાઓ પર GSTના દરોડામાં કરોડોના શંકાસ્પદ વ્યવહાર મળ્યા છે. આઈસક્રિમ, જ્યુશ, ભજીયા અને પિઝાના વિક્રેતાઓ પર દરોડા […]