ચૌટા બજારમાં કપડાંની દુકાનમાં ભયાનક આગ લાગી

રાજકોટમાં વિકરાળ આગની દુર્ઘટનાથી સમગ્ર રાજ્યમાં અફડાતફડી મચી છે. ત્યારે સુરતમાં સાંકડી ગલીઓ અને મહિલાઓની ખરીદીથી ધમધમતી ચૌટા બજારમાં કપડાંની […]