આમીર ખાનના પુત્રની ફિલ્મ ‘મહારાજ’ પર ગુજરાત હાઇકોર્ટે આપ્યો સ્ટે

‘મહારાજ’ ફિલ્મની રિલીઝ પર હંગામી સ્ટે લાગ્યો છે. આમીર ખાનના દિકરા જુનૈદ ખાનની ડેબ્યુ ફિલ્મ છે ‘મહારાજ’. ‘લીબેલ કેસ ૧૮૬૨’ […]