કલાકો સુધી બેસવાનું મન થાય એવું સુરતનું ઈકોફ્રેન્ડલી પોલીસ સ્ટેશન

પોલીસ સ્ટેશનમાં જતાં સ્વાભાવિકપણે લોકોને ડર લાગે. પરંતુ આજે તેનાથી તદ્દન વિપરીત સુરત શહેરના કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રવેશતા જ તમારી […]