દિલ્હીમાં ઘણી મ્યુઝિયમને બોંબની મળી ધમકી, પોલીસે શરૂ કરી તપાસ

રાજધાની દિલ્હીમાં ફરી એકવાર ઈમેલ દ્વારા બોંબની ધમકી આપવામાં આવી છે. આ વખતે એક સાથે ૧૦-૧૫ મ્યુઝિયમને ઇમેલ મોકલવામાં આવ્યા […]