નીતિશ અને તેજસ્વી એક જ ફ્લાઇટમાં દિલ્હી રવાના, NDA-INDIAના ધબકારા વધ્યા

લોકસભાની ચૂંટણીના પરિણામો બાદ એનડીએ અને ઈન્ડિયા ગઠબંધન બન્ને પાસે સરકાર રચવાની તક છે. દિલ્હીમાં નવી સરકાર બનાવવાના પ્રયાસો શરૂ […]