ઓડિશા જગન્નાથ પુરી મંદિરના ચારેય કપાટ ખૂલ્યા, સરકારનો નિર્ણય

ભાજપની એક દિવસ જૂની ઓડિશા સરકારે મોટો નિર્ણય કર્યો છે. ગુરુવારે જગન્નાથ પુરી મંદિરના ચારેય કપાટ ખોલી દેવાયા છે. એક […]