અંતરીક્ષમાં ત્રીજી વાર પહોંચ્યા ભારતીય મૂળના સુનિતા વિલિયમ્સ, બનાવ્યો રેકોર્ડ

ભારતીય મૂળની અવકાશયાત્રી સુનિતા વિલિયમ્સ અને તેના સાથી બૂચ વિલ્મોરને લઈને જતી બોઈંગ સ્ટારલાઈનર ગુરુવારે ઈન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન પર પહોંચી […]