ગુજરાતમાં ગરમીથી ક્યારે મળશે રાહત, વડોદરામાં ગરમીથી ASIનુ મોત!

વડોદરામાં ગરમીએ વધુ એકનો ભોગ લીધો છે. અસહ્ય ગરમીથી એક પોલીસ કર્મચારીનું મોત થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે. છાણી પોલીસ […]