અમરોહામાં કાર અકસ્માતમાં જાણીતા ચાર યુ-ટ્યુબર્સના મોત

યુટ્યુબ પર પ્રચલિત અને લાખો ફોલોઅર્સ ધરાવતાં યુટ્યુબર્સ ૪ મિત્રોનો આનંદ-કિલ્લોલ પળભરમાં જ માતમમાં ફેરવાઈ ગયો હતો. ચારેય મિત્રો રસ્તામાં […]