લોકસભા ચૂંટણી પરિણામ પહેલા મુસાફરી મોંઘી થઈ, ૫ ટકા ટોલ ટેક્સમાં વધારો

લોકસભા ચૂંટણીનું મતદાન પૂરું થવાની સાથે જ એનએચએઆઈએ દેશભરમાં સોમવારથી એક્સપ્રેસ હાઈવે પરના ટોલ ટેક્સમાં ત્રણથી પાંચ ટકાનો વધારો લાગુ […]