ડ્યુટી પૂરી થતાં ડ્રાઇવર અને ગાર્ડ ટ્રેન છોડીને ભાગી ગયા

ઉત્તર પ્રદેશના ઉન્નાવમાંથી એક અનોખો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. અહીં ડ્રાઇવરની ડ્યુટી પૂરી થતાં તેણે માલગાડીને રેલવે લાઇન પર અધવચ્ચે […]