જાપાનમાં ભૂકંપના આંચકા, રિક્ટર સ્કેલ પર ૬.૧ની તીવ્રતા

જાપાનમાં મંગળવારે ફરી એકવાર ભૂકંપના જોરદાર આંચકા અનુભવાયા હતા. રિક્ટર સ્કેલ પર તેની તીવ્રતા ૬.૧ માપવામાં આવી હતી. આ આંચકા […]